Deze website: Gemeente Den Haag 2006

De invulling en het beheer van deze website gebeurt onder verantwoordelijkheid van de gemeente Den Haag.
De site bevat informatie over de cursus 'Wt wat je besteedt' .

Disclaimer
De gemeente streeft naar correcte en actuele informatie, maar kan niet garanderen dat de informatie juist is op het moment waarop zij wordt ontvangen, of dat de informatie na verloop van tijd nog steeds juist is. Daarom kunnen aan de informatie op deze pagina's geen rechten worden ontleend en aanvaardt de gemeente geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie.

Voor door u van de gemeente ontvangen e-mail geldt de E-mail Disclaimer.

Indien een e-mailbericht niet voor u bestemd is verzoeken wij u dit aan de afzender te melden en het bericht uit uw bestanden te verwijderen. U mag dit bericht niet verder verspreiden.
Bij de verzending van berichten via e-mail dient u, omdat deze berichten via derden worden verzonden, rekening te houden met de mogelijkheid van bijvoorbeeld vertragingen of fouten in de overbrenging. Ook is het mogelijk dat virussen buiten medeweten van de gemeente of haar medewerkers via haar e-mail worden verspreid. De gemeente Den Haag is daarom niet aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit de verzending van e-mail, of de niet-tijdige of onjuiste overbrenging ervan. Overigens controleert de gemeente Den Haag haar uitgaande e-mail op aanwezigheid van virussen.
Aan de inhoud van e-mailberichten kunnen geen rechten jegens de gemeente of een van haar bestuursorganen worden ontleend. Indien u een officile beslissing van de gemeente wilt waaraan rechtsgevolgen verbonden zijn (zoals een vergunning, een subsidiebesluit of een overeenkomst), is een e-mailbericht onvoldoende. U kunt dan om een ondertekende brief verzoeken.
Afhandelingstermijn e-mail

De standaard afdoeningstermijn van eenvoudige zaken is 1 week (=7 dagen)
De standaard afdoeningstermijn van overige zaken is 4 weken (=28 dagen)
Wij streven ernaar uw e-mail binnen deze termijnen te beantwoorden.


E-mail disclaimer Municipality of The Hague
If you are not the intended recipient of this message, we urgently request that you notify the sender and that you delete this e-mail and any copies from your system. It is forbidden to distribute the information any further.

We expressly point out that there are risks associated with the use of e-mail. The municipality of The Hague shall not accept any liability whatsoever for damage resulting from the use of e-mail.

Legally binding obligations/decisions (as a contract or a permission) can only arise for the municipality of The Hague by means of a written letter, signed by an authorized representative. You can ask us for such a letter.