Voorwaarden cursus 'Wt wat je besteedt'

Inschrijving
De inschrijving voor de cursus 'Wt wat je besteedt' kan uitsluitend via de website "www.weetwatjebesteedt.org" plaatsvinden.

Uitnodiging
Uitnodigingen voor de cursus worden n twee weken voor aanvang van de cursus verzonden naar het huisadres van de cursist.

Doelgroep
De aangemelde cursisten moeten voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De cursist is inwoner van de gemeente Den Haag
  • De cursist heeft geen problematische schulden. (het is belangrijk dat de deelnemer zich in een situatie bevindt waarbij schuldenproblematiek een niet te grote afleiding vormt voor het volgen van de lessen.) Bij twijfel kunt u telefonisch contact met ons opnemen. Telefoonnummer: 06 15619361 
  • Heeft de cursist wel schulden, kijk dan op www.denhaag.nl voor financile hulpverlening.
  • De cursist spreekt, schrijft en leest voldoende Nederlands. (minimaal NT2 niveau 2)
  • Als de cursist een partner heeft, dienen zij gezamenlijk (wel als twee aparte cursisten) aangemeld te worden.

Als uit de inschrijving of in een later stadium blijkt dat de cursist niet aan de voorwaarden voldoet, kan het zijn dat de cursist niet wordt toegelaten tot de cursus

Het niet doorgaan van een cursus
De Gemeente Den Haag behoudt zich het recht voor bij onvoldoende deelname, dan wel ziekte van een trainer of in geval van andere onvoorziene omstandigheden, een cursus niet door te laten gaan. Bij overbezetting kan, in overleg met de cursisten, een latere datum voor de cursus vastgesteld worden.

Annulering
Wanneer een bevestigde aanmelding wordt geannuleerd door de cursist, wordt dit gemeld bij de case-manager van de Afdeling Financile Dienstverlening van de Gemeente Den Haag of de aanmeldende instantie.
Het niet (volledig) voltooien van de cursus of het afzeggen wegens ziekte wordt ook gemeld bij de case-manager of de aanmeldende instantie.

Auteursrecht
Al het cursusmateriaal en de documentatie die door de Gemeente Den Haag worden verstrekt, zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen daarom niet - zonder de uitdrukkelijke toestemming van de Gemeente Den Haag - in enigerlei vorm worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Het maken van opnamen in beeld en/of geluid van een cursus (of gedeelte van een cursus) is niet toegestaan.

Aansprakelijkheid
De Gemeente Den Haag kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe en/of indirecte schade (ongeacht de oorzaak) die door de deelnemers van de cursus geleden wordt.

Cursusprijzen
Deelname aan de cursus 'Wt wat je besteedt' is gratis.